Linjer

Hva er en linje? 

. 

. 

.

.

.

.

 

A line is a dot that went for a walk

Paul Klee

 ———————————————————————————

 

Punkt – stillstand.

Linje – en indre spenning levenegjort og skapt av bevegelse.

Når disse to elementene smelter sammen og inngår i ulike forbindelser med hverandre, utvikler de sitt eget ordløse ”språk”.

Vassilij Kandinskij

———————————————————————————

Når vi peker, viser vi en retning, beskriver en gjenstand eller en bevegelse, bruker vi fakter. Tegning er en direkte forlengelse av disse faktene. Linjene som trer fram på papiret og beskriver omrisset av det vi ser er, et resultat av intuisjon og håndens bevegelse.

.

Konturlinjer og omriss

Konturlinjer tjener i første rekke til å skille objekter fra hverandre. De definerer ytre kanter (omriss) og beskriver form ved å markere avbrudd i plan, overflate, farge eller tekstur.

Konturlinjer

.

Omriss

.

Uttrykksfulle linjer

Linjer kan variere i flate, valør, tekstur, retning og bevegelse. Det gjør at de kan uttrykke form og rom. Sammenkoblet kan linjene beskrive overflatens valør og stofflighet. Linjer kan også brukes som rent grafiske elementer  i dannelse av dekorative mønstre.

Etter Beardley, da Vinci, Klee, Matisse og Picasso

.

Hjelpelinjer

I et bilde forekommer det også linjer som ikke er synlige, men som bare kan fornemmes. De kalles hjelpelinjer. Dette kommer tydelig fam i forbindelse med perspektivtegning. F.eks.:

En kube i ettpunktsperspektiv, med hjelpelinjer
En kube i ettpunktsperspektiv, uten hjelpelinjer

.Og et fantastisk eksempel fra kunsthistorien:

.

.. 

MHusnes