Billedkomposisjon

Komposisjon betyr «å sette sammen ulike elementer til en helhet». Når man komponerer noe, går man som oftest ut i fra komposisjonsprinsippene: kontrast, bevegelse, balanse og enhet. Prinsippene hører sammen og skaper et bilde. Bevegelse skaper liv, og også system, oversikt og orden ved at elementene har et systematisk forhold til hverandre – dersom det…

Linjer

Hva er en linje?  .  .  . . . .   A line is a dot that went for a walk Paul Klee  ———————————————————————————   Punkt – stillstand. Linje – en indre spenning levenegjort og skapt av bevegelse. Når disse to elementene smelter sammen og inngår i ulike forbindelser med hverandre, utvikler de sitt eget ordløse ”språk”. Vassilij Kandinskij ——————————————————————————— Når vi peker, viser vi en retning, beskriver en gjenstand eller en bevegelse, bruker vi fakter. Tegning er en direkte forlengelse av…