Cover-up

For å planlegge en cover-up er det nødvendig for artisten å se tatoveringen som skal dekkes over. Fortrinnsvis ved oppmøte på studioet, men det lar seg også gjøre ved å sende bilde. En cover-up må vær større enn den eksisterende tatoveringen og mørke farger kan ikke dekkes over med lysere. Se eksempler her: