Pris

Prisen på en tatovering vurderes ut i fra type/stil, størrelse og plassering på kroppen. Ved større arbeider som en sleeve eller backpiece anslår man tidsbruk, altså hvor mange sessioner/sittinger arbeidet vil kreve.

Det er utfordrende å prissette en tatovering før man har designet klart, men om du ønsker et prisestimat trenger jeg følgende opplysninger:

– Stil

-Plassering

-Størrelse

Det mest avgjørende for prisen er størrelsen. Jo mer detaljer du ønsker i tatoveringen, jo større bør den være. En tatovering lever med deg og vil eldes med tiden. Linjene vil flyte litt utover etter hvert og da er det viktig at detaljene ikke er for små. Innen tatovering er regelen: Big is always better

MegOpp-ned

Pris avtales alltid på forhånd slik at det ikke kommer noen overraskelser.

Minstepris på tatovering er per i dag 1500kr

Touc-up er gratis innen ett år