I Gemini 2006

Dette var moro å finne igjen. Følgende er en artikkel som sto å lese i Gemini, i 2006: (Gemini er et populærvitenskapelig forskningsmagasin som skal fronte spennende og interessant forskning innenfor NTNU og SINTEF.) «Marianne Husnes (21) er annetårsstudent på bachelorstudiet. Hun arbeider i hovedsak med klassisk blyanttegning, men har det siste året også uttrykt seg…