Linjeperspektiv

Når vi tegner eller maler utfolder vi oss i to dimensjoner, mens verden for øvrig består av tre: i tillegg høyde og bredde kommer dybde. Utfordringen er å skape en illusjon av den siste. Innen billedkunst finnes det flere former for perspektiv. Luftperspektiv/fargeperspektiv og verdiperspektiv kan du lese mer om her. Dette innlegget handler om det linjeperspektiv.   Tre…

Linjer

Hva er en linje?  .  .  . . . .   A line is a dot that went for a walk Paul Klee  ———————————————————————————   Punkt – stillstand. Linje – en indre spenning levenegjort og skapt av bevegelse. Når disse to elementene smelter sammen og inngår i ulike forbindelser med hverandre, utvikler de sitt eget ordløse ”språk”. Vassilij Kandinskij ——————————————————————————— Når vi peker, viser vi en retning, beskriver en gjenstand eller en bevegelse, bruker vi fakter. Tegning er en direkte forlengelse av…