Menneskekroppen brukt i kunstuttrykk

Her er foredraget jeg holdt i uke 38, og som jeg lovte å legge ut. Som dere ser er det i stikkordsform slik at det kan nok virke litt usammenhengende for de som ikke var til stede. Spør i vei hvis det er noe dere lurer på! . Kroppen er den form det menneskelige øyet…

Linjer

Hva er en linje?  .  .  . . . .   A line is a dot that went for a walk Paul Klee  ———————————————————————————   Punkt – stillstand. Linje – en indre spenning levenegjort og skapt av bevegelse. Når disse to elementene smelter sammen og inngår i ulike forbindelser med hverandre, utvikler de sitt eget ordløse ”språk”. Vassilij Kandinskij ——————————————————————————— Når vi peker, viser vi en retning, beskriver en gjenstand eller en bevegelse, bruker vi fakter. Tegning er en direkte forlengelse av…

Proporsjoner

Når vi snakker om proporsjoner i forhold til det menneskelige legeme handler det om størrelsesforholdet mellom de ulike kroppsdelene. Er størrelsesforholdene harmoniske utgjør det i stor grad hvorvidt vi opplever et menneske som velproporsjonert. . Gjennom historien har det stadig vært konstruert nye regelsett for hvordan idealkroppen skal framstilles. Allerede i oldtiden benyttet egypterne seg av et geometrisk rutenettsystem som sikret en nøyaktig gjengivelse av den ideelle egyptiske formen, i enhver målestokk og i alle posisjoner. Systemet regulerte nøyaktig avstanden mellom de forskjellige kroppsdelene. Alt ved kroppen ble også vist fra sin mest karakteristiske side, noe som gav figurene et stivt og unaturlig utseende. Eksempelvis var hodet alltid vist i profil, mens øyet ble avbildet rett forfra. . I det antikke Hellas ble menneskekroppen derimot framstilt med en forbløffende realisme, men likevel er også den…