Komposisjon: Dette bør du unngå!

Unngå å plassere billedelementene tett inntil hverandre Dersom billedelementene bare berører, men ikke overlapper hverandre kan dette føre til en unødvendig visuell spenning i bildet. På samme måte, hvis objektene er plassert for nær hverandre, kan man risikere å lede en uønsket oppmerksomhet mot spenningsfeltet mellom disse. Løsningen vil være å overlappe de to objektene,…

Tegne etter foto- overføre motiv

En tegning som er utarbeidet etter et fotografi kan sjelden eller aldri komme opp i mot en tegning basert på observasjon av en reell modell eller en scene. Det at lyset endrer seg eller at modellen flytter foten noen få centimeter til venstre kan være med på å gi tegningen et helt eget liv, en…

Stilleben

Selv om motivet kan henspeile til det motsatte sorteres denne tegningen under sjangeren stilleben. Ordet eller betegnelsen stilleben er direkte oversatt fra tysk, «still» «leben», altså betyr det stille liv. På Fransk kalles bilder som gjengir slike oppstillinger av diverse gjenstander, dramatisk nok, for død natur, «Nature Morte».